بیوگرافی کامل منوچهر قلعه ای

متن کامل بیوگرافی منوچهر قلعه ای

«منوچهر قلعه ای» در آثاری همچون «وسوسه شیطان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منوچهر قلعه ای

«منوچهر قلعه ای» در آثاری همچون «وسوسه شیطان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1346
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منوچهر قلعه ای

آخرین مشارکت های کاربران