بیوگرافی کامل فرید کتابی

متن کامل بیوگرافی فرید کتابی

«فرید کتابی» در آثاری همچون «ملکوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرید کتابی

«فرید کتابی» در آثاری همچون «ملکوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1355
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرید کتابی