بیوگرافی کامل عزیزالله کردوانی

متن کامل بیوگرافی عزیزالله کردوانی

«عزیزالله کردوانی» در آثاری همچون «سایه»، «علی‌کنکوری»، «حسن‌دینامیت»، «مردان خلیج»، «استوار و پاسبان»، «نقره داغ»، «جان‌سخت»، «ماجرای یک دزد»، «شراره»، «نوبر اصفهان»، «مرید حق»، «آیینه زمان»، «آژیر خطر»، «کوچه مردها»، «خشم عقاب‌ها»، «جنجال عروسی»، «جمعه شیرین»، «سوگند سکوت»، «بازی خطرناک»، «سرود زندگی»، «عشق‌آفرین»، «سرگذشت چهار درویش»، «ازدواج ایرونی»، «چهار خواهر»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «بهرام شیردل»، «شاهراه زندگی»، «ریکاردو»، «پسران علاالدین»، «عروس تهران»، «علی بابا»، «گذشت بزرگ»، «دو انسان»، «سه قهرمان»، «بیست سال انتظار»، «سه بمب آتشین»، «مامور دوجانبه»، «سه تا بزن بهادر»، «مرد ده میلیون تومانی»، «ببر کوهستان»، «جلاد»، «ده سایه خطرناک»، «دختر ولگرد»، «چهار تا شیطون»، «دختران بامعرفت»، «افسانه دهکده»، «مادر فداکار»، «آقای هفت‌رنگ»، «فرشته‌ای در خانه من»، «خداداد»، «پنجه»، «گل گم‌شده»، «صد کیلو داماد»، «بچه ننه»، «آقا جنی شده»، «آقای اسکناس»، «مادموازل خاله»، «بازگشت به‌ زندگی»، «بوسه مادر»، «هفده روز به‌اعدام»، «میلیونر»، «دختر چوپان»، «مشهدی عباد» به عنوان «تهیه‌کننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عزیزالله کردوانی

«عزیزالله کردوانی» در آثاری همچون «سایه»، «علی‌کنکوری»، «حسن‌دینامیت»، «مردان خلیج»، «استوار و پاسبان»، «نقره داغ»، «جان‌سخت»، «ماجرای یک دزد»، «شراره»، «نوبر اصفهان»، «مرید حق»، «آیینه زمان»، «آژیر خطر»، «کوچه مردها»، «خشم عقاب‌ها»، «جنجال عروسی»، «جمعه شیرین»، «سوگند سکوت»، «بازی خطرناک»، «سرود زندگی»، «عشق‌آفرین»، «سرگذشت چهار درویش»، «ازدواج ایرونی»، «چهار خواهر»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «بهرام شیردل»، «شاهراه زندگی»، «ریکاردو»، «پسران علاالدین»، «عروس تهران»، «علی بابا»، «گذشت بزرگ»، «دو انسان»، «سه قهرمان»، «بیست سال انتظار»، «سه بمب آتشین»، «مامور دوجانبه»، «سه تا بزن بهادر»، «مرد ده میلیون تومانی»، «ببر کوهستان»، «جلاد»، «ده سایه خطرناک»، «دختر ولگرد»، «چهار تا شیطون»، «دختران بامعرفت»، «افسانه دهکده»، «مادر فداکار»، «آقای هفت‌رنگ»، «فرشته‌ای در خانه من»، «خداداد»، «پنجه»، «گل گم‌شده»، «صد کیلو داماد»، «بچه ننه»، «آقا جنی شده»، «آقای اسکناس»، «مادموازل خاله»، «بازگشت به‌ زندگی»، «بوسه مادر»، «هفده روز به‌اعدام»، «میلیونر»، «دختر چوپان»، «مشهدی عباد» به عنوان «تهیه‌کننده» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
6.9
1352
7.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
7.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
7.0
1349
0.0
1349
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
7.0
1345
7.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
7.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1341
0.0
1341
7.0
1341
0.0
1340
0.0
1339
7.0
1338
0.0
1337
0.0
1336
0.0
1336
0.0
1335
0.0
1335
0.0
1333
0.0
1332
0.0
1332
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عزیزالله کردوانی

آخرین مشارکت های کاربران