بیوگرافی کامل نوری کسرایی

متن کامل بیوگرافی نوری کسرایی

«نوری کسرایی» در آثاری همچون «هوس»، «شام آخر»، «زن و زمین / خوش غیرت»، «شارلوت به بازارچه می آید»، «سه نفر روی خط»، «مردی در آتش»، «رفیق»، «قسم»، «شاهرگ»، «جنجال»، «شازده احتجاب»، «سازش»، «مسلخ»، «تنگنا»، «تیغ آفتاب»، «تنگسیر»، «آب‌نبات چوبی»، «صمد و فولادزره دیو»، «صمد و قالیچه حضرت سلیمان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نوری کسرایی

«نوری کسرایی» در آثاری همچون «هوس»، «شام آخر»، «زن و زمین / خوش غیرت»، «شارلوت به بازارچه می آید»، «سه نفر روی خط»، «مردی در آتش»، «رفیق»، «قسم»، «شاهرگ»، «جنجال»، «شازده احتجاب»، «سازش»، «مسلخ»، «تنگنا»، «تیغ آفتاب»، «تنگسیر»، «آب‌نبات چوبی»، «صمد و فولادزره دیو»، «صمد و قالیچه حضرت سلیمان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نوری کسرایی

آخرین مشارکت های کاربران