بیوگرافی کامل نصرت الله کنی

متن کامل بیوگرافی نصرت الله کنی

«نصرت الله کنی» در آثاری همچون «سایه»، «مامور دوجانبه»، «دختر ولگرد»، «آقای هفت‌رنگ»، «مادر فداکار»، «فرشته‌ای در خانه من»، «خداداد»، «پنجه»، «صد کیلو داماد»، «آقا جنی شده»، «آقای اسکناس»، «مادموازل خاله»، «گرگ‌های گرسنه»، «سرباز اسلام»، «نفس بریده»، «صبح خاکستر»، «خروس»، «صادق‌کرده»، «محلل»، «پل»، «صمد و قالیچه حضرت سلیمان»، «غلام ژاندارم»، «رضا موتوری»، «معجزه قلب‌ها»، «ببر مازندران»، «جهنم سفید»، «پلی به سوی بهشت»، «دنیای پوشالی»، «هنگامه»، «عصیان»، «شوخی نکن دلخور می‌شم»، «خداحافظ تهران»، «ولگرد قهرمان»، «رابطه پنهانی»، «تیغ آفتاب»، «تب مرگ / افیون»، «فریاد مجاهد»، «صدای صحرا»، «به امید دیدار»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «آب‌نبات چوبی»، «تخت‌خواب سه‌نفره»، «غریبه»، «فرار از تله»، «رام کردن مرد وحشی»، «من هم گریه کردم»، «یکه‌بزن»، «ولگردها»، «میلیونرهای گرسنه»، «قفس طلایی»، «جلاد»، «ببر کوهستان»، «دختران بامعرفت»، «چهار تا شیطون»، «افسانه دهکده»، «گل گم‌شده»، «بچه ننه»، «عشق بزرگ» به عنوان «بازیگر»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «تدوین‌گر»، «دستیار کارگردان»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نصرت الله کنی

«نصرت الله کنی» در آثاری همچون «سایه»، «مامور دوجانبه»، «دختر ولگرد»، «آقای هفت‌رنگ»، «مادر فداکار»، «فرشته‌ای در خانه من»، «خداداد»، «پنجه»، «صد کیلو داماد»، «آقا جنی شده»، «آقای اسکناس»، «مادموازل خاله»، «گرگ‌های گرسنه»، «سرباز اسلام»، «نفس بریده»، «صبح خاکستر»، «خروس»، «صادق‌کرده»، «محلل»، «پل»، «صمد و قالیچه حضرت سلیمان»، «غلام ژاندارم»، «رضا موتوری»، «معجزه قلب‌ها»، «ببر مازندران»، «جهنم سفید»، «پلی به سوی بهشت»، «دنیای پوشالی»، «هنگامه»، «عصیان»، «شوخی نکن دلخور می‌شم»، «خداحافظ تهران»، «ولگرد قهرمان»، «رابطه پنهانی»، «تیغ آفتاب»، «تب مرگ / افیون»، «فریاد مجاهد»، «صدای صحرا»، «به امید دیدار»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «آب‌نبات چوبی»، «تخت‌خواب سه‌نفره»، «غریبه»، «فرار از تله»، «رام کردن مرد وحشی»، «من هم گریه کردم»، «یکه‌بزن»، «ولگردها»، «میلیونرهای گرسنه»، «قفس طلایی»، «جلاد»، «ببر کوهستان»، «دختران بامعرفت»، «چهار تا شیطون»، «افسانه دهکده»، «گل گم‌شده»، «بچه ننه»، «عشق بزرگ» به عنوان «بازیگر»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «تدوین‌گر»، «دستیار کارگردان»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1360
0.0
1354
7.0
1353
0.0
1352
5.0
1351
7.0
1350
7.0
1349
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1350
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1341
7.0
1341
0.0
1339
0.0
1337
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1343
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1341
0.0
1341
0.0
1340
0.0
1339
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نصرت الله کنی

آخرین مشارکت های کاربران