بیوگرافی کامل اشرف کهن

متن کامل بیوگرافی اشرف کهن

«اشرف کهن» در آثاری همچون «طوطی»، «فریاد عشق»، «قسم»، «همت»، «ذبیح»، «الکی‌خوش»، «تهمت»، «روسیاه»، «مروارید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اشرف کهن

«اشرف کهن» در آثاری همچون «طوطی»، «فریاد عشق»، «قسم»، «همت»، «ذبیح»، «الکی‌خوش»، «تهمت»، «روسیاه»، «مروارید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1356
0.0
1356
0.0
1354
0.0
1354
6.9
1354
0.0
1353
7.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اشرف کهن