بیوگرافی کامل فروغ گرامی

متن کامل بیوگرافی فروغ گرامی

«فروغ گرامی» در آثاری همچون «گربه کور»، «بازی خطرناک»، «سرود زندگی»، «هنگامه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فروغ گرامی

«فروغ گرامی» در آثاری همچون «گربه کور»، «بازی خطرناک»، «سرود زندگی»، «هنگامه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1347
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فروغ گرامی