بیوگرافی کامل گرجستانی

متن کامل بیوگرافی گرجستانی

« گرجستانی» در آثاری همچون «مامور دوجانبه»، «بیست سال انتظار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی گرجستانی

« گرجستانی» در آثاری همچون «مامور دوجانبه»، «بیست سال انتظار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1345
0.0
1345
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های گرجستانی