بیوگرافی کامل فائقه آتشین (گوگوش)

متن کامل بیوگرافی فائقه آتشین

«فائقه آتشین» در آثاری همچون «در امتداد شب»، «ماه عسل»، «شب غریبان»، «نازنین»، «همسفر»، «خیالاتی»، «ممل آمریکایی»، «بی‌تا»، «احساس داغ»، «آسمون بی‌ستاره»، «طلوع»، «جنجال عروسی»، «پنجره»، «گناه زیبایی»، «سه دیوانه»، «چهار خواهر»، «ستاره هفت آسمون»، «شب فرشتگان»، «گنج و رنج»، «در جستجوی تبهکاران»، «دروازه تقدیر»، «فیل و فنجون»، «گدایان تهران»، «حسین کرد شبستری»، «شیطون بلا»، «پرتگاه مخوف»، «فرشته فراری»، «بیم و امید»، «امشب اشکی می ریزد»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «جاده»، «کافر»، «همای سعادت»، «قصاص»، «دلقک‌ها» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فائقه آتشین

«فائقه آتشین» در آثاری همچون «در امتداد شب»، «ماه عسل»، «شب غریبان»، «نازنین»، «همسفر»، «خیالاتی»، «ممل آمریکایی»، «بی‌تا»، «احساس داغ»، «آسمون بی‌ستاره»، «طلوع»، «جنجال عروسی»، «پنجره»، «گناه زیبایی»، «سه دیوانه»، «چهار خواهر»، «ستاره هفت آسمون»، «شب فرشتگان»، «گنج و رنج»، «در جستجوی تبهکاران»، «دروازه تقدیر»، «فیل و فنجون»، «گدایان تهران»، «حسین کرد شبستری»، «شیطون بلا»، «پرتگاه مخوف»، «فرشته فراری»، «بیم و امید»، «امشب اشکی می ریزد»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «جاده»، «کافر»، «همای سعادت»، «قصاص»، «دلقک‌ها» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

جوایز فائقه آتشین
جوایز فائقه آتشین
جوایز فائقه آتشین
فائقه آتشین در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فائقه آتشین

آخرین مشارکت های کاربران