بیوگرافی کامل فائقه آتشین (گوگوش)

متن کامل بیوگرافی فائقه آتشین

«فائقه آتشین» در آثاری همچون «در امتداد شب»، «ماه عسل»، «نازنین»، «شب غریبان»، «همسفر»، «خیالاتی»، «ممل آمریکایی»، «بی‌تا»، «احساس داغ»، «آسمون بی‌ستاره»، «طلوع»، «جنجال عروسی»، «پنجره»، «گناه زیبایی»، «ستاره هفت آسمون»، «شب فرشتگان»، «سه دیوانه»، «چهار خواهر»، «گنج و رنج»، «در جستجوی تبهکاران»، «دروازه تقدیر»، «حسین کرد شبستری»، «فیل و فنجون»، «گدایان تهران»، «شیطون بلا»، «پرتگاه مخوف»، «بیم و امید»، «فرشته فراری»، «امشب اشکی می ریزد»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «جاده»، «کافر»، «همای سعادت»، «دلقک‌ها»، «قصاص» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فائقه آتشین

«فائقه آتشین» در آثاری همچون «در امتداد شب»، «ماه عسل»، «نازنین»، «شب غریبان»، «همسفر»، «خیالاتی»، «ممل آمریکایی»، «بی‌تا»، «احساس داغ»، «آسمون بی‌ستاره»، «طلوع»، «جنجال عروسی»، «پنجره»، «گناه زیبایی»، «ستاره هفت آسمون»، «شب فرشتگان»، «سه دیوانه»، «چهار خواهر»، «گنج و رنج»، «در جستجوی تبهکاران»، «دروازه تقدیر»، «حسین کرد شبستری»، «فیل و فنجون»، «گدایان تهران»، «شیطون بلا»، «پرتگاه مخوف»، «بیم و امید»، «فرشته فراری»، «امشب اشکی می ریزد»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «جاده»، «کافر»، «همای سعادت»، «دلقک‌ها»، «قصاص» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

جوایز فائقه آتشین
جوایز فائقه آتشین
جوایز فائقه آتشین
فائقه آتشین در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فائقه آتشین

آخرین مشارکت های کاربران