بیوگرافی کامل لاله

متن کامل بیوگرافی لاله

« لاله» در آثاری همچون «امشب اشکی می ریزد»، «تازه عروس»، «فریاد زیر آب»، «هم‌کلاس»، «سکوت بزرگ»، «مادرجونم عاشق شده»، «خانه خراب»، «شبگرد»، «حریص»، «صخره سیاه»، «آبشار طلا»، «اعجوبه‌ها»، «نعره طوفان»، «باباکرم»، «بارگاه شیطان»، «از یاد رفته»، «پهلوان پهلوانان»، «قصر زرین»، «من هم گریه کردم»، «هنگامه»، «حقه بازان»، «پول حلال»، «در جست‌و‌جوی داماد»، «فرشته فراری» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی لاله

« لاله» در آثاری همچون «امشب اشکی می ریزد»، «تازه عروس»، «فریاد زیر آب»، «هم‌کلاس»، «سکوت بزرگ»، «مادرجونم عاشق شده»، «خانه خراب»، «شبگرد»، «حریص»، «صخره سیاه»، «آبشار طلا»، «اعجوبه‌ها»، «نعره طوفان»، «باباکرم»، «بارگاه شیطان»، «از یاد رفته»، «پهلوان پهلوانان»، «قصر زرین»، «من هم گریه کردم»، «هنگامه»، «حقه بازان»، «پول حلال»، «در جست‌و‌جوی داماد»، «فرشته فراری» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های لاله