بیوگرافی کامل ماروتیان

متن کامل بیوگرافی ماروتیان

« ماروتیان» در آثاری همچون «شارلاتان»، «کج‌کلاه‌خان»، «خوشگل محله»، «احساس داغ»، «معرکه»، «مردی از جنوب شهر»، «دختر ظالم بلا»، «آیینه زمان»، «دنیای آبی»، «عشق‌آفرین»، «چرخ‌فلک»، «سه جوانمرد»، «سرنوشت»، «بی‌ عشق هرگز»، «سه قهرمان»، «گدایان تهران»، «قهرمان قهرمانان»، «گنج قارون»، «دختر ولگرد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ماروتیان

« ماروتیان» در آثاری همچون «شارلاتان»، «کج‌کلاه‌خان»، «خوشگل محله»، «احساس داغ»، «معرکه»، «مردی از جنوب شهر»، «دختر ظالم بلا»، «آیینه زمان»، «دنیای آبی»، «عشق‌آفرین»، «چرخ‌فلک»، «سه جوانمرد»، «سرنوشت»، «بی‌ عشق هرگز»، «سه قهرمان»، «گدایان تهران»، «قهرمان قهرمانان»، «گنج قارون»، «دختر ولگرد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ماروتیان