بیوگرافی کامل علی محزون

متن کامل بیوگرافی علی محزون

«علی محزون» در آثاری همچون «ستاره دنباله‌دار»، «مشت»، «زایر خلف»، «پایگاه جهنمی»، «گنج»، «مرگ سفید»، «بازجویی یک جنایت»، «بازرس ویژه»، «خط قرمز»، «سفر سنگ»، «بدکاران»، «شیر تو شیر»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «تونل»، «زنی به نام شراب»، «کلید بهشت»، «بیست سال انتظار»، «دو انسان»، «چادرنشین‌ها» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی محزون

«علی محزون» در آثاری همچون «ستاره دنباله‌دار»، «مشت»، «زایر خلف»، «پایگاه جهنمی»، «گنج»، «مرگ سفید»، «بازجویی یک جنایت»، «بازرس ویژه»، «خط قرمز»، «سفر سنگ»، «بدکاران»، «شیر تو شیر»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «تونل»، «زنی به نام شراب»، «کلید بهشت»، «بیست سال انتظار»، «دو انسان»، «چادرنشین‌ها» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی محزون