بیوگرافی کامل حسین محسنی

متن کامل بیوگرافی حسین محسنی

«حسین محسنی» در آثاری همچون «ساقی»، «تلافی»، «با هم ولی تنها»، «نیزار»، «راننده اجباری»، «شیخ‌صالح»، «گریز از مرگ»، «عباسه و جعفر برمکی»، «بابا نان داد»، «تولدت مبارک»، «مردان سحر»، «میوه ممنوع»، «مرد جنگلی»، «گرداب گناه»، «عشق قارون»، «گوهر شب‌چراغ»، «امیرارسلان نامدار»، «حسین کرد شبستری»، «کلاه نمدی»، «من مادرم»، «دزد بانک»، «مرخصی اجباری»، «آراس‌خان»، «محکوم»، «زن‌ها فرشته‌اند»، «قربون خودم»، «گرگ‌های گرسنه»، «گذشت»، «چادرنشین‌ها»، «اهریمن زیبا»، «آهنگ دهکده»، «عشق بزرگ»، «آخرین هوس»، «می‌میرم برای پول»، «بی‌ستاره‌ها»، «پسر دریا یا حسن‌کچل»، «همه گناهکاریم»، «رستم دستان و بیژن و منیژه»، «بهلول (دیوانه عاقل)»، «قزل ارسلان یا پسر امیرارسلان»، «یعقوب لیث»، «زندگی شیرین است»، «یوسف و زلیخا»، «عروس دجله»، «شاهین طوس»، «میهن‌پرست»، «دزد عشق»، «طوفان زندگی»، «اوستاکریم نوکرتیم»، «جبار سرجوخه فراری»، «مهدی‌مشکی و شلوارک‌‌ داغ»، «یوسف و زلیجا»، «زیر گنبد کبود»، «روزهای تاریک یک مادر»، «نسیم عیار»، «ایمان»، «آغا محمد خان قاجار»، «مشهدی عباد»، «نفس‌گیر»، «زن یک‌شبه»، «مرد نامریی»، «دندان افعی»، «شیرفروش»، «اول هیکل»، «دو عروس برای سه برادر»، «چک یک‌میلیون تومانی»، «لات جوانمرد»، «گمگشته»، «چهره آشنا / آشنا»، «بی‌پناه»، «دختر چوپان»، «یک نگاه»، «شادی‌های زندگی ما»، «پاشنه طلا»، «بزن بریم دزدی»، «مرغ تخم‌طلا»، «خر دجال»، «مهرگیاه»، «قسمت»، «عدل الهی»، «جیب‌بر خوشگله»، «مردها و جاده‌ها»، «پرستوها به لانه بازمی‌گردند»، «زن دشمن خطرناکیست»، «آفت زندگی یا مرفین»، «غروب عشق»، «خواب و خیال»، «عشق راهزن»، «گدای میلیونر»، «جنگجویان کوچولو»، «لاشخورها»، «خروس بی‌محل»، «واریته بهار»، «شیر خفته» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه»، «ساخت دکور»، «دستیار دکور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین محسنی

«حسین محسنی» در آثاری همچون «ساقی»، «تلافی»، «با هم ولی تنها»، «نیزار»، «راننده اجباری»، «شیخ‌صالح»، «گریز از مرگ»، «عباسه و جعفر برمکی»، «بابا نان داد»، «تولدت مبارک»، «مردان سحر»، «میوه ممنوع»، «مرد جنگلی»، «گرداب گناه»، «عشق قارون»، «گوهر شب‌چراغ»، «امیرارسلان نامدار»، «حسین کرد شبستری»، «کلاه نمدی»، «من مادرم»، «دزد بانک»، «مرخصی اجباری»، «آراس‌خان»، «محکوم»، «زن‌ها فرشته‌اند»، «قربون خودم»، «گرگ‌های گرسنه»، «گذشت»، «چادرنشین‌ها»، «اهریمن زیبا»، «آهنگ دهکده»، «عشق بزرگ»، «آخرین هوس»، «می‌میرم برای پول»، «بی‌ستاره‌ها»، «پسر دریا یا حسن‌کچل»، «همه گناهکاریم»، «رستم دستان و بیژن و منیژه»، «بهلول (دیوانه عاقل)»، «قزل ارسلان یا پسر امیرارسلان»، «یعقوب لیث»، «زندگی شیرین است»، «یوسف و زلیخا»، «عروس دجله»، «شاهین طوس»، «میهن‌پرست»، «دزد عشق»، «طوفان زندگی»، «اوستاکریم نوکرتیم»، «جبار سرجوخه فراری»، «مهدی‌مشکی و شلوارک‌‌ داغ»، «یوسف و زلیجا»، «زیر گنبد کبود»، «روزهای تاریک یک مادر»، «نسیم عیار»، «ایمان»، «آغا محمد خان قاجار»، «مشهدی عباد»، «نفس‌گیر»، «زن یک‌شبه»، «مرد نامریی»، «دندان افعی»، «شیرفروش»، «اول هیکل»، «دو عروس برای سه برادر»، «چک یک‌میلیون تومانی»، «لات جوانمرد»، «گمگشته»، «چهره آشنا / آشنا»، «بی‌پناه»، «دختر چوپان»، «یک نگاه»، «شادی‌های زندگی ما»، «پاشنه طلا»، «بزن بریم دزدی»، «مرغ تخم‌طلا»، «خر دجال»، «مهرگیاه»، «قسمت»، «عدل الهی»، «جیب‌بر خوشگله»، «مردها و جاده‌ها»، «پرستوها به لانه بازمی‌گردند»، «زن دشمن خطرناکیست»، «آفت زندگی یا مرفین»، «غروب عشق»، «خواب و خیال»، «عشق راهزن»، «گدای میلیونر»، «جنگجویان کوچولو»، «لاشخورها»، «خروس بی‌محل»، «واریته بهار»، «شیر خفته» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه»، «ساخت دکور»، «دستیار دکور» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
1356
0.0
1355
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1351
6.8
1351
0.0
1351
0.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1342
0.0
1342
5.0
1342
0.0
1341
0.0
1341
0.0
1341
0.0
1341
7.0
1341
7.0
1340
0.0
1340
0.0
1339
7.0
1338
0.0
1338
0.0
1338
0.0
1337
0.0
1337
0.0
1336
0.0
1336
0.0
1336
0.0
1335
0.0
1335
0.0
1333
0.0
1333
0.0
1332
0.0
1331
0.0
1327
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
1355
7.0
1355
7.0
1354
7.0
1353
0.0
1352
6.8
1351
6.8
1351
0.0
1351
0.0
1350
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1355
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین محسنی