بیوگرافی کامل رفیع مددکار

متن کامل بیوگرافی رفیع مددکار

«رفیع مددکار» در آثاری همچون «بدلکاران»، «دو روی سکه»، «قافله»، «تاراج»، «شکار در شب»، «سیم خاردار»، «قیام»، «نان و نمک»، «صبح خاکستر»، «عشق و خشونت»، «یکی خوش‌صدا، یکی خوش‌دست»، «آقای لر به‌شهر می‌رود»، «غرور و تعصب»، «بی‌نشان»، «دو آقای باشخصیت»، «دزد سوم»، «پلنگ در شب»، «هدف»، «تعصب»، «چشمان بسته»، «صلوة ظهر»، «آب توبه»، «مواظب کلات باش»، «ترکمن»، «مرد شب»، «ماجراجویان خشن»، «ناجورها»، «مهدی فرنگی»، «تیغ آفتاب»، «ممل آمریکایی»، «خاطرخواه»، «مرد اجاره‌ای»، «عاصی»، «ستارخان»، «حسن‌دینامیت»، «همای سعادت»، «عشقی‌ها»، «میعادگاه خشم»، «ملاممد‌جان»، «فریاد»، «جان‌سخت»، «دلقک‌ها»، «زیبای جیب‌بر»، «فرار از حقیقت»، «میلیونر فراری»، «هاشم‌خان»، «سرسام»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رفیع مددکار

«رفیع مددکار» در آثاری همچون «بدلکاران»، «دو روی سکه»، «قافله»، «تاراج»، «شکار در شب»، «سیم خاردار»، «قیام»، «نان و نمک»، «صبح خاکستر»، «عشق و خشونت»، «یکی خوش‌صدا، یکی خوش‌دست»، «آقای لر به‌شهر می‌رود»، «غرور و تعصب»، «بی‌نشان»، «دو آقای باشخصیت»، «دزد سوم»، «پلنگ در شب»، «هدف»، «تعصب»، «چشمان بسته»، «صلوة ظهر»، «آب توبه»، «مواظب کلات باش»، «ترکمن»، «مرد شب»، «ماجراجویان خشن»، «ناجورها»، «مهدی فرنگی»، «تیغ آفتاب»، «ممل آمریکایی»، «خاطرخواه»، «مرد اجاره‌ای»، «عاصی»، «ستارخان»، «حسن‌دینامیت»، «همای سعادت»، «عشقی‌ها»، «میعادگاه خشم»، «ملاممد‌جان»، «فریاد»، «جان‌سخت»، «دلقک‌ها»، «زیبای جیب‌بر»، «فرار از حقیقت»، «میلیونر فراری»، «هاشم‌خان»، «سرسام»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رفیع مددکار

آخرین مشارکت های کاربران