بیوگرافی کامل رفیع مددکار

متن کامل بیوگرافی رفیع مددکار

«رفیع مددکار» در آثاری همچون «بدلکاران»، «دو روی سکه»، «قافله»، «شکار در شب»، «تاراج»، «سیم خاردار»، «قیام»، «آقای لر به‌شهر می‌رود»، «نان و نمک»، «صبح خاکستر»، «عشق و خشونت»، «یکی خوش‌صدا، یکی خوش‌دست»، «بی‌نشان»، «غرور و تعصب»، «تعصب»، «چشمان بسته»، «دو آقای باشخصیت»، «دزد سوم»، «پلنگ در شب»، «هدف»، «صلوة ظهر»، «ماجراجویان خشن»، «ناجورها»، «مهدی فرنگی»، «آب توبه»، «مواظب کلات باش»، «ترکمن»، «مرد شب»، «تیغ آفتاب»، «ممل آمریکایی»، «حسن‌دینامیت»، «خاطرخواه»، «مرد اجاره‌ای»، «عاصی»، «ستارخان»، «همای سعادت»، «جان‌سخت»، «دلقک‌ها»، «عشقی‌ها»، «میعادگاه خشم»، «ملاممد‌جان»، «فریاد»، «زیبای جیب‌بر»، «هاشم‌خان»، «فرار از حقیقت»، «میلیونر فراری»، «سرسام»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رفیع مددکار

«رفیع مددکار» در آثاری همچون «بدلکاران»، «دو روی سکه»، «قافله»، «شکار در شب»، «تاراج»، «سیم خاردار»، «قیام»، «آقای لر به‌شهر می‌رود»، «نان و نمک»، «صبح خاکستر»، «عشق و خشونت»، «یکی خوش‌صدا، یکی خوش‌دست»، «بی‌نشان»، «غرور و تعصب»، «تعصب»، «چشمان بسته»، «دو آقای باشخصیت»، «دزد سوم»، «پلنگ در شب»، «هدف»، «صلوة ظهر»، «ماجراجویان خشن»، «ناجورها»، «مهدی فرنگی»، «آب توبه»، «مواظب کلات باش»، «ترکمن»، «مرد شب»، «تیغ آفتاب»، «ممل آمریکایی»، «حسن‌دینامیت»، «خاطرخواه»، «مرد اجاره‌ای»، «عاصی»، «ستارخان»، «همای سعادت»، «جان‌سخت»، «دلقک‌ها»، «عشقی‌ها»، «میعادگاه خشم»، «ملاممد‌جان»، «فریاد»، «زیبای جیب‌بر»، «هاشم‌خان»، «فرار از حقیقت»، «میلیونر فراری»، «سرسام»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رفیع مددکار

آخرین مشارکت های کاربران