بیوگرافی کامل رفیع مددکار

متن کامل بیوگرافی رفیع مددکار

«رفیع مددکار» در آثاری همچون «بدلکاران»، «قافله»، «دو روی سکه»، «شکار در شب»، «تاراج»، «سیم خاردار»، «قیام»، «عشق و خشونت»، «یکی خوش‌صدا، یکی خوش‌دست»، «آقای لر به‌شهر می‌رود»، «نان و نمک»، «صبح خاکستر»، «بی‌نشان»، «غرور و تعصب»، «هدف»، «تعصب»، «چشمان بسته»، «دو آقای باشخصیت»، «دزد سوم»، «پلنگ در شب»، «صلوة ظهر»، «مرد شب»، «ماجراجویان خشن»، «ناجورها»، «مهدی فرنگی»، «آب توبه»، «مواظب کلات باش»، «ترکمن»، «تیغ آفتاب»، «ممل آمریکایی»، «ستارخان»، «حسن‌دینامیت»، «خاطرخواه»، «مرد اجاره‌ای»، «عاصی»، «همای سعادت»، «فریاد»، «جان‌سخت»، «دلقک‌ها»، «عشقی‌ها»، «میعادگاه خشم»، «ملاممد‌جان»، «زیبای جیب‌بر»، «هاشم‌خان»، «فرار از حقیقت»، «میلیونر فراری»، «سرسام»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رفیع مددکار

«رفیع مددکار» در آثاری همچون «بدلکاران»، «قافله»، «دو روی سکه»، «شکار در شب»، «تاراج»، «سیم خاردار»، «قیام»، «عشق و خشونت»، «یکی خوش‌صدا، یکی خوش‌دست»، «آقای لر به‌شهر می‌رود»، «نان و نمک»، «صبح خاکستر»، «بی‌نشان»، «غرور و تعصب»، «هدف»، «تعصب»، «چشمان بسته»، «دو آقای باشخصیت»، «دزد سوم»، «پلنگ در شب»، «صلوة ظهر»، «مرد شب»، «ماجراجویان خشن»، «ناجورها»، «مهدی فرنگی»، «آب توبه»، «مواظب کلات باش»، «ترکمن»، «تیغ آفتاب»، «ممل آمریکایی»، «ستارخان»، «حسن‌دینامیت»، «خاطرخواه»، «مرد اجاره‌ای»، «عاصی»، «همای سعادت»، «فریاد»، «جان‌سخت»، «دلقک‌ها»، «عشقی‌ها»، «میعادگاه خشم»، «ملاممد‌جان»، «زیبای جیب‌بر»، «هاشم‌خان»، «فرار از حقیقت»، «میلیونر فراری»، «سرسام»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رفیع مددکار

آخرین مشارکت های کاربران