بیوگرافی کامل مسعودزادگان

متن کامل بیوگرافی مسعودزادگان

« مسعودزادگان» در آثاری همچون «فاتحین صحرا»، «شکوه قهرمان»، «گناه من چیست؟»، «لاشخورها»، «کلاه مخملی»، «سوداگران مرگ»، «انتقام روح»، «گمگشته»، «عمر دوباره»، «نعمت‌نفتی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صدا» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مسعودزادگان

« مسعودزادگان» در آثاری همچون «فاتحین صحرا»، «شکوه قهرمان»، «گناه من چیست؟»، «لاشخورها»، «کلاه مخملی»، «سوداگران مرگ»، «انتقام روح»، «گمگشته»، «عمر دوباره»، «نعمت‌نفتی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صدا» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مسعودزادگان

آخرین مشارکت های کاربران