بیوگرافی کامل کوپال مشکوة

متن کامل بیوگرافی کوپال مشکوة

«کوپال مشکوة» در آثاری همچون «سیاه‌راه»، «پیراک»، «بازداشتگاه»، «فرمان»، «لانه عقاب ها»، «بوف کور»، «جوانمرد»، «مرز»، «دو کله‌شق»، «بابا گلی به جمالت»، «بی‌نشان»، «سرایدار(خواب‌نامه رحمان)»، «جایزه»، «پلنگ در شب»، «سارق»، «دفاع از ناموس»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «حسین‌آژدان»، «میرم بابا بخرم»، «جنوبی»، «آقای جاهل»، «بیقرار»، «رنگین کمان»، «برای که قلب‌ها می‌تپد»، «مرد دو چهره» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «عکاس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کوپال مشکوة

«کوپال مشکوة» در آثاری همچون «سیاه‌راه»، «پیراک»، «بازداشتگاه»، «فرمان»، «لانه عقاب ها»، «بوف کور»، «جوانمرد»، «مرز»، «دو کله‌شق»، «بابا گلی به جمالت»، «بی‌نشان»، «سرایدار(خواب‌نامه رحمان)»، «جایزه»، «پلنگ در شب»، «سارق»، «دفاع از ناموس»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «حسین‌آژدان»، «میرم بابا بخرم»، «جنوبی»، «آقای جاهل»، «بیقرار»، «رنگین کمان»، «برای که قلب‌ها می‌تپد»، «مرد دو چهره» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «عکاس» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کوپال مشکوة

آخرین مشارکت های کاربران