بیوگرافی کامل یعقوب مظلوم

متن کامل بیوگرافی یعقوب مظلوم

«یعقوب مظلوم» در آثاری همچون «دایره مینا» به عنوان «بازیگر»، «متصدی برق» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یعقوب مظلوم

«یعقوب مظلوم» در آثاری همچون «دایره مینا» به عنوان «بازیگر»، «متصدی برق» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.7
1357
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.7
1357
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یعقوب مظلوم

آخرین مشارکت های کاربران