بیوگرافی کامل حسین معلومی

متن کامل بیوگرافی حسین معلومی

«حسین معلومی» در آثاری همچون «دیدار در سپیده‌دم»، «پایان نامه»، «وعده دیدار»، «خفاش»، «پنجه در خاک»، «بالاتر از خطر»، «لیلی با من است»، «ترن»، «سازمان 4»، «گال»، «پلاک»، «عیاران و طراران»، «پیک جنگل»، «فرمان»، «کوچ»، «مرد ناآرام» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین معلومی

«حسین معلومی» در آثاری همچون «دیدار در سپیده‌دم»، «پایان نامه»، «وعده دیدار»، «خفاش»، «پنجه در خاک»، «بالاتر از خطر»، «لیلی با من است»، «ترن»، «سازمان 4»، «گال»، «پلاک»، «عیاران و طراران»، «پیک جنگل»، «فرمان»، «کوچ»، «مرد ناآرام» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین معلومی

آخرین مشارکت های کاربران