بیوگرافی کامل عبدالخالق مقدم

متن کامل بیوگرافی عبدالخالق مقدم

«عبدالخالق مقدم» در آثاری همچون «خداداد»، «صد کیلو داماد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عبدالخالق مقدم

«عبدالخالق مقدم» در آثاری همچون «خداداد»، «صد کیلو داماد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1341
0.0
1340
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عبدالخالق مقدم

آخرین مشارکت های کاربران