بیوگرافی کامل ملوسک

متن کامل بیوگرافی ملوسک

« ملوسک» در آثاری همچون «تازه عروس»، «هزار بار مردن»، «سیاه‌بخت»، «چلچراغ»، «مشکی»، «مرد ناآرام»، «میرم بابا بخرم»، «کنیز»، «قفس»، «نامحرم»، «روسیاه»، «قصه شب»، «جبار سرجوخه فراری» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ملوسک

« ملوسک» در آثاری همچون «تازه عروس»، «هزار بار مردن»، «سیاه‌بخت»، «چلچراغ»، «مشکی»، «مرد ناآرام»، «میرم بابا بخرم»، «کنیز»، «قفس»، «نامحرم»، «روسیاه»، «قصه شب»، «جبار سرجوخه فراری» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ملوسک