بیوگرافی کامل جلال موسوی

متن کامل بیوگرافی جلال موسوی

«جلال موسوی» در آثاری همچون «تنهایی»، «بادام های تلخ»، «عشق کافی نیست؟»، «یاغی»، «بدلکاران»، «آفتاب نشین‌ها»، «جنگ اطهر»، «حق و ناحق»، «گدای اشراف‌زاده»، «اشک رقاصه»، «مرد خدا»، «فقط آقا مهدی می‌تونه»، «فریادرس»، «رفاقت»، «کلک نزن خوشگله»، «رامشگر»، «آقای جاهل»، «شیخ‌صالح»، «جبار سرجوخه فراری»، «خیالاتی»، «در آخرین لحظه»، «قایقرانان»، «مردی در طوفان»، «ستارخان»، «عاصی»، «مردان خشن»، «هزارتو»، «نبات»، «مقیمان ناکجا» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جلال موسوی

«جلال موسوی» در آثاری همچون «تنهایی»، «بادام های تلخ»، «عشق کافی نیست؟»، «یاغی»، «بدلکاران»، «آفتاب نشین‌ها»، «جنگ اطهر»، «حق و ناحق»، «گدای اشراف‌زاده»، «اشک رقاصه»، «مرد خدا»، «فقط آقا مهدی می‌تونه»، «فریادرس»، «رفاقت»، «کلک نزن خوشگله»، «رامشگر»، «آقای جاهل»، «شیخ‌صالح»، «جبار سرجوخه فراری»، «خیالاتی»، «در آخرین لحظه»، «قایقرانان»، «مردی در طوفان»، «ستارخان»، «عاصی»، «مردان خشن»، «هزارتو»، «نبات»، «مقیمان ناکجا» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جلال موسوی