بیوگرافی کامل مهاجر

متن کامل بیوگرافی مهاجر

« مهاجر» در آثاری همچون «پنجمین سوار سرنوشت»، «پستچی»، «دختر کوهستان»، «قربون خودم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهاجر

« مهاجر» در آثاری همچون «پنجمین سوار سرنوشت»، «پستچی»، «دختر کوهستان»، «قربون خودم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1359
7.7
1351
0.0
1342
0.0
1341
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهاجر