بیوگرافی کامل علی‌اکبر مهدوی‌فر

متن کامل بیوگرافی علی‌اکبر مهدوی‌فر

«علی‌اکبر مهدوی‌فر» در آثاری همچون «پرستوهای عاشق»، «امشب اشکی می ریزد»، «هجرت»، «حلقه‌های ازدواج»، «دو کله‌شق»، «صمد در راه اژدها»، «صبح خاکستر»، «خاتون»، «میهمان»، «بت»، «راز»، «غرور و تعصب»، «بیدار در شهر»، «ستیز»، «شیر خفته»، «مادرجونم عاشق شده»، «پسرک»، «سینه‌چاک»، «دایی جان ناپلئون»، «جایزه»، «شاهرگ»، «رقیب»، «دختر نگو، بلا بگو»، «زیبای پررو»، «پاشنه طلا»، «الکی‌خوش»، «سازش»، «آقا رضای گل»، «گوزن‌ها»، «تنگسیر»، «حریص»، «کاکاسیاه»، «شیخ‌صالح»، «نامحرم»، «روسیاه»، «باجناق»، «همیشه قهرمان»، «تولدت مبارک»، «حسن‌سیاه»، «مردان خلیج»، «بابا نان داد»، «استوار و پاسبان»، «عباسه و جعفر برمکی»، «رضا هفت‌خط»، «شاطر عباس»، «یک چمدان سکس»، «سه قاپ»، «درشکه‌چی»، «کاکو»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «برای که قلب‌ها می‌تپد»، «فریاد»، «شب اعدام»، «آیینه زمان»، «عشق‌آفرین»، «بازی خطرناک»، «سرگذشت چهار درویش»، «ریکاردو»، «شکار شوهر»، «بهرام شیردل»، «غم‌ها و شادی‌ها»، «عروس تهران»، «شهر فرنگ»، «گذشت بزرگ»، «ستاره‌ای چشمک زد»، «دزدان معدن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی‌اکبر مهدوی‌فر

«علی‌اکبر مهدوی‌فر» در آثاری همچون «پرستوهای عاشق»، «امشب اشکی می ریزد»، «هجرت»، «حلقه‌های ازدواج»، «دو کله‌شق»، «صمد در راه اژدها»، «صبح خاکستر»، «خاتون»، «میهمان»، «بت»، «راز»، «غرور و تعصب»، «بیدار در شهر»، «ستیز»، «شیر خفته»، «مادرجونم عاشق شده»، «پسرک»، «سینه‌چاک»، «دایی جان ناپلئون»، «جایزه»، «شاهرگ»، «رقیب»، «دختر نگو، بلا بگو»، «زیبای پررو»، «پاشنه طلا»، «الکی‌خوش»، «سازش»، «آقا رضای گل»، «گوزن‌ها»، «تنگسیر»، «حریص»، «کاکاسیاه»، «شیخ‌صالح»، «نامحرم»، «روسیاه»، «باجناق»، «همیشه قهرمان»، «تولدت مبارک»، «حسن‌سیاه»، «مردان خلیج»، «بابا نان داد»، «استوار و پاسبان»، «عباسه و جعفر برمکی»، «رضا هفت‌خط»، «شاطر عباس»، «یک چمدان سکس»، «سه قاپ»، «درشکه‌چی»، «کاکو»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «برای که قلب‌ها می‌تپد»، «فریاد»، «شب اعدام»، «آیینه زمان»، «عشق‌آفرین»، «بازی خطرناک»، «سرگذشت چهار درویش»، «ریکاردو»، «شکار شوهر»، «بهرام شیردل»، «غم‌ها و شادی‌ها»، «عروس تهران»، «شهر فرنگ»، «گذشت بزرگ»، «ستاره‌ای چشمک زد»، «دزدان معدن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلموگرافی علی‌اکبر مهدوی‌فر

(+ اضافه کردن اثر به سوابق علی‌اکبر مهدوی‌فر)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
5.0
1357
0.0
1357
7.0
1356
0.0
1356
5.5
1356
7.0
1356
0.0
1356
0.0
1355
7.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
7.0
1355
0.0
1355
7.0
1355
0.0
1355
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1353
5.0
1353
0.0
1353
7.7
1353
7.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
6.8
1351
0.0
1351
7.0
1351
7.0
1351
0.0
1350
7.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
7.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1342
0.0
1335
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی‌اکبر مهدوی‌فر

آخرین مشارکت های کاربران