بیوگرافی کامل علی‌اکبر مهدوی‌فر

متن کامل بیوگرافی علی‌اکبر مهدوی‌فر

«علی‌اکبر مهدوی‌فر» در آثاری همچون «پرستوهای عاشق»، «امشب اشکی می ریزد»، «هجرت»، «صمد در راه اژدها»، «صبح خاکستر»، «خاتون»، «حلقه‌های ازدواج»، «دو کله‌شق»، «میهمان»، «ستیز»، «شیر خفته»، «مادرجونم عاشق شده»، «پسرک»، «سینه‌چاک»، «بت»، «راز»، «غرور و تعصب»، «بیدار در شهر»، «جایزه»، «دایی جان ناپلئون»، «زیبای پررو»، «پاشنه طلا»، «شاهرگ»، «رقیب»، «دختر نگو، بلا بگو»، «گوزن‌ها»، «الکی‌خوش»، «سازش»، «آقا رضای گل»، «روسیاه»، «باجناق»، «تنگسیر»، «حریص»، «کاکاسیاه»، «شیخ‌صالح»، «نامحرم»، «عباسه و جعفر برمکی»، «رضا هفت‌خط»، «همیشه قهرمان»، «تولدت مبارک»، «حسن‌سیاه»، «مردان خلیج»، «بابا نان داد»، «استوار و پاسبان»، «کاکو»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «برای که قلب‌ها می‌تپد»، «فریاد»، «شاطر عباس»، «یک چمدان سکس»، «سه قاپ»، «درشکه‌چی»، «آیینه زمان»، «شب اعدام»، «بازی خطرناک»، «عشق‌آفرین»، «سرگذشت چهار درویش»، «بهرام شیردل»، «ریکاردو»، «شکار شوهر»، «عروس تهران»، «شهر فرنگ»، «گذشت بزرگ»، «غم‌ها و شادی‌ها»، «ستاره‌ای چشمک زد»، «دزدان معدن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی‌اکبر مهدوی‌فر

«علی‌اکبر مهدوی‌فر» در آثاری همچون «پرستوهای عاشق»، «امشب اشکی می ریزد»، «هجرت»، «صمد در راه اژدها»، «صبح خاکستر»، «خاتون»، «حلقه‌های ازدواج»، «دو کله‌شق»، «میهمان»، «ستیز»، «شیر خفته»، «مادرجونم عاشق شده»، «پسرک»، «سینه‌چاک»، «بت»، «راز»، «غرور و تعصب»، «بیدار در شهر»، «جایزه»، «دایی جان ناپلئون»، «زیبای پررو»، «پاشنه طلا»، «شاهرگ»، «رقیب»، «دختر نگو، بلا بگو»، «گوزن‌ها»، «الکی‌خوش»، «سازش»، «آقا رضای گل»، «روسیاه»، «باجناق»، «تنگسیر»، «حریص»، «کاکاسیاه»، «شیخ‌صالح»، «نامحرم»، «عباسه و جعفر برمکی»، «رضا هفت‌خط»، «همیشه قهرمان»، «تولدت مبارک»، «حسن‌سیاه»، «مردان خلیج»، «بابا نان داد»، «استوار و پاسبان»، «کاکو»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «برای که قلب‌ها می‌تپد»، «فریاد»، «شاطر عباس»، «یک چمدان سکس»، «سه قاپ»، «درشکه‌چی»، «آیینه زمان»، «شب اعدام»، «بازی خطرناک»، «عشق‌آفرین»، «سرگذشت چهار درویش»، «بهرام شیردل»، «ریکاردو»، «شکار شوهر»، «عروس تهران»، «شهر فرنگ»، «گذشت بزرگ»، «غم‌ها و شادی‌ها»، «ستاره‌ای چشمک زد»، «دزدان معدن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلموگرافی علی‌اکبر مهدوی‌فر

(+ اضافه کردن اثر به سوابق علی‌اکبر مهدوی‌فر)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
5.0
1357
0.0
1357
5.5
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
7.0
1355
0.0
1355
7.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
7.0
1355
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
7.7
1353
0.0
1353
5.0
1353
0.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
6.8
1351
0.0
1351
0.0
1350
7.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1342
0.0
1335
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی‌اکبر مهدوی‌فر

آخرین مشارکت های کاربران