بیوگرافی کامل علی‌اکبر مهدوی‌فر

متن کامل بیوگرافی علی‌اکبر مهدوی‌فر

«علی‌اکبر مهدوی‌فر» در آثاری همچون «پرستوهای عاشق»، «امشب اشکی می ریزد»، «هجرت»، «صمد در راه اژدها»، «صبح خاکستر»، «خاتون»، «حلقه‌های ازدواج»، «دو کله‌شق»، «میهمان»، «ستیز»، «مادرجونم عاشق شده»، «شیر خفته»، «پسرک»، «سینه‌چاک»، «بت»، «راز»، «غرور و تعصب»، «بیدار در شهر»، «جایزه»، «دایی جان ناپلئون»، «پاشنه طلا»، «شاهرگ»، «رقیب»، «دختر نگو، بلا بگو»، «زیبای پررو»، «گوزن‌ها»، «الکی‌خوش»، «سازش»، «آقا رضای گل»، «باجناق»، «تنگسیر»، «حریص»، «کاکاسیاه»، «شیخ‌صالح»، «نامحرم»، «روسیاه»، «عباسه و جعفر برمکی»، «رضا هفت‌خط»، «همیشه قهرمان»، «تولدت مبارک»، «حسن‌سیاه»، «مردان خلیج»، «بابا نان داد»، «استوار و پاسبان»، «برای که قلب‌ها می‌تپد»، «فریاد»، «شاطر عباس»، «یک چمدان سکس»، «سه قاپ»، «درشکه‌چی»، «کاکو»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «آیینه زمان»، «شب اعدام»، «عشق‌آفرین»، «بازی خطرناک»، «سرگذشت چهار درویش»، «ریکاردو»، «شکار شوهر»، «بهرام شیردل»، «گذشت بزرگ»، «غم‌ها و شادی‌ها»، «عروس تهران»، «شهر فرنگ»، «ستاره‌ای چشمک زد»، «دزدان معدن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی‌اکبر مهدوی‌فر

«علی‌اکبر مهدوی‌فر» در آثاری همچون «پرستوهای عاشق»، «امشب اشکی می ریزد»، «هجرت»، «صمد در راه اژدها»، «صبح خاکستر»، «خاتون»، «حلقه‌های ازدواج»، «دو کله‌شق»، «میهمان»، «ستیز»، «مادرجونم عاشق شده»، «شیر خفته»، «پسرک»، «سینه‌چاک»، «بت»، «راز»، «غرور و تعصب»، «بیدار در شهر»، «جایزه»، «دایی جان ناپلئون»، «پاشنه طلا»، «شاهرگ»، «رقیب»، «دختر نگو، بلا بگو»، «زیبای پررو»، «گوزن‌ها»، «الکی‌خوش»، «سازش»، «آقا رضای گل»، «باجناق»، «تنگسیر»، «حریص»، «کاکاسیاه»، «شیخ‌صالح»، «نامحرم»، «روسیاه»، «عباسه و جعفر برمکی»، «رضا هفت‌خط»، «همیشه قهرمان»، «تولدت مبارک»، «حسن‌سیاه»، «مردان خلیج»، «بابا نان داد»، «استوار و پاسبان»، «برای که قلب‌ها می‌تپد»، «فریاد»، «شاطر عباس»، «یک چمدان سکس»، «سه قاپ»، «درشکه‌چی»، «کاکو»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «آیینه زمان»، «شب اعدام»، «عشق‌آفرین»، «بازی خطرناک»، «سرگذشت چهار درویش»، «ریکاردو»، «شکار شوهر»، «بهرام شیردل»، «گذشت بزرگ»، «غم‌ها و شادی‌ها»، «عروس تهران»، «شهر فرنگ»، «ستاره‌ای چشمک زد»، «دزدان معدن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلموگرافی علی‌اکبر مهدوی‌فر

(+ اضافه کردن اثر به سوابق علی‌اکبر مهدوی‌فر)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
5.0
1357
0.0
1357
5.5
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
7.0
1355
0.0
1355
7.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
7.0
1355
7.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
7.7
1353
0.0
1353
5.0
1353
0.0
1353
0.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
6.8
1351
0.0
1351
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
7.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1342
0.0
1335
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی‌اکبر مهدوی‌فر

آخرین مشارکت های کاربران