بیوگرافی کامل مینو

متن کامل بیوگرافی مینو

« مینو» در آثاری همچون «بیدار در شهر»، «رابطه جوانی»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «پریزاد»، «جنگجویان کوچولو»، «شیر تو شیر»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «رنگین کمان»، «رسوایی»، «رقاصه شهر»، «باباکوهی»، «زن وحشی وحشی»، «ایستگاه ترن»، «نخاله قهرمان»، «جدال در مهتاب / یاسمین»، «قربون خودم»، «زن دشمن خطرناکیست»، «گل گم‌شده»، «کی به کیه»، «فرزند گمراه»، «محکوم بی‌گناه»، «سرنوشت»، «مردی که رنج می‌برد» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مینو

« مینو» در آثاری همچون «بیدار در شهر»، «رابطه جوانی»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «پریزاد»، «جنگجویان کوچولو»، «شیر تو شیر»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «رنگین کمان»، «رسوایی»، «رقاصه شهر»، «باباکوهی»، «زن وحشی وحشی»، «ایستگاه ترن»، «نخاله قهرمان»، «جدال در مهتاب / یاسمین»، «قربون خودم»، «زن دشمن خطرناکیست»، «گل گم‌شده»، «کی به کیه»، «فرزند گمراه»، «محکوم بی‌گناه»، «سرنوشت»، «مردی که رنج می‌برد» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مینو