بیوگرافی کامل غلام علی نبی پور

متن کامل بیوگرافی غلام علی نبی پور

«غلام علی نبی پور» در آثاری همچون «گفت هر سه‌نفرشان»، «آقای هالو»، «گاو»، «شهر بزرگ»، «آرامش قبل از طوفان»، «خسیس»، «پول حلال»، «داماد میلیونر»، «یکی بود یکی نبود»، «از پاریس برگشته» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی غلام علی نبی پور

«غلام علی نبی پور» در آثاری همچون «گفت هر سه‌نفرشان»، «آقای هالو»، «گاو»، «شهر بزرگ»، «آرامش قبل از طوفان»، «خسیس»، «پول حلال»، «داماد میلیونر»، «یکی بود یکی نبود»، «از پاریس برگشته» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1359
7.7
1349
6.7
1348
0.0
1344
0.0
1339
0.0
1334
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1348
0.0
1339
0.0
1334
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1344
0.0
1339
0.0
1338
0.0
1338
0.0
1338
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های غلام علی نبی پور

آخرین مشارکت های کاربران