بیوگرافی کامل محمدرضا آهنج

متن کامل بیوگرافی محمدرضا آهنج

«محمدرضا آهنج» در آثاری همچون «هراس»، «چشم شیشه‌ای»، «پرواز در نهایت»، «برادر جان»، «من یک ایرانی‌ام»، «آسمان من»، «گوی مرگ»، «مانده از آسمان»، «راستش را بگو»، «ملکوت»، «عملیات 125 (فصل دوم)»، «به دنیا بگویید بایستد»، «سایه آفتاب»، «زخم زیتون»، «یاس های وحشی»، «قله دنیا»، «مهاجر»، «آخرین مرحله»، «در جستجوی قهرمان»، «شنا در زمستان» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «دستیار اول کارگردان»، «مدیر صحنه»، «برنامه‌ریز»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدرضا آهنج

«محمدرضا آهنج» در آثاری همچون «هراس»، «چشم شیشه‌ای»، «پرواز در نهایت»، «برادر جان»، «من یک ایرانی‌ام»، «آسمان من»، «گوی مرگ»، «مانده از آسمان»، «راستش را بگو»، «ملکوت»، «عملیات 125 (فصل دوم)»، «به دنیا بگویید بایستد»، «سایه آفتاب»، «زخم زیتون»، «یاس های وحشی»، «قله دنیا»، «مهاجر»، «آخرین مرحله»، «در جستجوی قهرمان»، «شنا در زمستان» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «دستیار اول کارگردان»، «مدیر صحنه»، «برنامه‌ریز»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

جوایز محمدرضا آهنج
جوایز محمدرضا آهنج
جوایز محمدرضا آهنج
محمدرضا آهنج در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.0
1369
0.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1374
0.0
1369
6.9
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.0
1374
0.0
1368
7.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1374
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدرضا آهنج

آخرین مشارکت های کاربران