بیوگرافی کامل فریده نصیری

متن کامل بیوگرافی فریده نصیری

«فریده نصیری» در آثاری همچون «طلاق»، «قهوه‌خانه قنبر»، «آقامهدی کله‌پز»، «شاطر عباس»، «عزیز قرقی»، «شهر هرت»، «مردان روزگار»، «بی گناهی در شهر»، «به امید دیدار»، «دختر طلا»، «داش احمد»، «کلاه نمدی»، «ترانه‌های روستایی»، «مسیر رودخانه»، «عروس فرنگی»، «زندگی دوزخی»، «دختران بامعرفت»، «بامعرفت‌ها»، «مسافری از بهشت»، «لاشخورها»، «قربانی هوس»، «آن‌ها زندگی را دوست داشتند»، «دندان افعی»، «دختران حوا»، «آیینه تاکسی»، «حاجی جبار در پاریس»، «عروس کدومه؟»، «فرشته وحشی»، «آقای اسکناس»، «شاباجی خانم»، «شب‌نشینی در جهنم» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فریده نصیری

«فریده نصیری» در آثاری همچون «طلاق»، «قهوه‌خانه قنبر»، «آقامهدی کله‌پز»، «شاطر عباس»، «عزیز قرقی»، «شهر هرت»، «مردان روزگار»، «بی گناهی در شهر»، «به امید دیدار»، «دختر طلا»، «داش احمد»، «کلاه نمدی»، «ترانه‌های روستایی»، «مسیر رودخانه»، «عروس فرنگی»، «زندگی دوزخی»، «دختران بامعرفت»، «بامعرفت‌ها»، «مسافری از بهشت»، «لاشخورها»، «قربانی هوس»، «آن‌ها زندگی را دوست داشتند»، «دندان افعی»، «دختران حوا»، «آیینه تاکسی»، «حاجی جبار در پاریس»، «عروس کدومه؟»، «فرشته وحشی»، «آقای اسکناس»، «شاباجی خانم»، «شب‌نشینی در جهنم» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1349
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فریده نصیری

آخرین مشارکت های کاربران