بیوگرافی کامل فریده نصیری

متن کامل بیوگرافی فریده نصیری

«فریده نصیری» در آثاری همچون «طلاق»، «قهوه‌خانه قنبر»، «آقامهدی کله‌پز»، «عزیز قرقی»، «شاطر عباس»، «شهر هرت»، «مردان روزگار»، «بی گناهی در شهر»، «به امید دیدار»، «داش احمد»، «دختر طلا»، «کلاه نمدی»، «زندگی دوزخی»، «دختران بامعرفت»، «ترانه‌های روستایی»، «مسیر رودخانه»، «عروس فرنگی»، «قربانی هوس»، «آن‌ها زندگی را دوست داشتند»، «بامعرفت‌ها»، «مسافری از بهشت»، «لاشخورها»، «دختران حوا»، «دندان افعی»، «آیینه تاکسی»، «حاجی جبار در پاریس»، «عروس کدومه؟»، «فرشته وحشی»، «شاباجی خانم»، «آقای اسکناس»، «شب‌نشینی در جهنم» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فریده نصیری

«فریده نصیری» در آثاری همچون «طلاق»، «قهوه‌خانه قنبر»، «آقامهدی کله‌پز»، «عزیز قرقی»، «شاطر عباس»، «شهر هرت»، «مردان روزگار»، «بی گناهی در شهر»، «به امید دیدار»، «داش احمد»، «دختر طلا»، «کلاه نمدی»، «زندگی دوزخی»، «دختران بامعرفت»، «ترانه‌های روستایی»، «مسیر رودخانه»، «عروس فرنگی»، «قربانی هوس»، «آن‌ها زندگی را دوست داشتند»، «بامعرفت‌ها»، «مسافری از بهشت»، «لاشخورها»، «دختران حوا»، «دندان افعی»، «آیینه تاکسی»، «حاجی جبار در پاریس»، «عروس کدومه؟»، «فرشته وحشی»، «شاباجی خانم»، «آقای اسکناس»، «شب‌نشینی در جهنم» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فریده نصیری

آخرین مشارکت های کاربران