بیوگرافی کامل نگین

متن کامل بیوگرافی نگین

« نگین» در آثاری همچون «عصیانگران»، «قیام»، «زخم خنجر رفیق»، «روزهای بی‌خبری»، «بت‌شکن»، «ولگردان ساحل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نگین

« نگین» در آثاری همچون «عصیانگران»، «قیام»، «زخم خنجر رفیق»، «روزهای بی‌خبری»، «بت‌شکن»، «ولگردان ساحل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نگین