بیوگرافی کامل منصور نوری

متن کامل بیوگرافی منصور نوری

«منصور نوری» در آثاری همچون «هزارپا»، «پرستاران»، «رعد و برق»، «پهلوان مفرد»، «احمد چکمه‌ای» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منصور نوری

«منصور نوری» در آثاری همچون «هزارپا»، «پرستاران»، «رعد و برق»، «پهلوان مفرد»، «احمد چکمه‌ای» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
8.4
1396
6.9
1395
0.0
1350
6.8
1350
7.0
1350
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منصور نوری