بیوگرافی کامل قاسم نیک خواه

متن کامل بیوگرافی قاسم نیک خواه

«قاسم نیک خواه» در آثاری همچون «فریاد»، «سالار مردان»، «سه قهرمان»، «مرخصی اجباری»، «دختر ولگرد»، «مسافری از بهشت»، «خداداد»، «گل گم‌شده»، «پنجه»، «صد کیلو داماد»، «آخرین هوس»، «آقا جنی شده»، «فرشته وحشی»، «دوقلوها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی قاسم نیک خواه

«قاسم نیک خواه» در آثاری همچون «فریاد»، «سالار مردان»، «سه قهرمان»، «مرخصی اجباری»، «دختر ولگرد»، «مسافری از بهشت»، «خداداد»، «گل گم‌شده»، «پنجه»، «صد کیلو داماد»، «آخرین هوس»، «آقا جنی شده»، «فرشته وحشی»، «دوقلوها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های قاسم نیک خواه

آخرین مشارکت های کاربران