بیوگرافی کامل نیلوفر

متن کامل بیوگرافی نیلوفر

« نیلوفر» در آثاری همچون «کوثر»، «هفت مرد دلاور»، «زنجیری»، «صخره سیاه»، «حسن‌دینامیت»، «پخمه»، «شهر آفتاب»، «مطرب»، «شراره»، «جان‌سخت»، «دنیا مال منه»، «فرار از تله»، «قسمت»، «قوز بالا قوز»، «شیرین و فرهاد»، «شب اعدام»، «نعره طوفان»، «قصه شب یلدا»، «نسل شجاعان»، «گرفتار»، «شکوه قهرمان»، «رابطه»، «من هم گریه کردم»، «دنیای پوشالی»، «مرد روز»، «هنگامه»، «جهنم سفید»، «ببر مازندران»، «طوفان نوح»، «سوغات فرنگ»، «شهر شراب»، «طاهر»، «خیالاتی»، «من شوهر میخوام»، «حقه بازان»، «گنجینه سلیمان»، «شوخی نکن دلخور می‌شم» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نیلوفر

« نیلوفر» در آثاری همچون «کوثر»، «هفت مرد دلاور»، «زنجیری»، «صخره سیاه»، «حسن‌دینامیت»، «پخمه»، «شهر آفتاب»، «مطرب»، «شراره»، «جان‌سخت»، «دنیا مال منه»، «فرار از تله»، «قسمت»، «قوز بالا قوز»، «شیرین و فرهاد»، «شب اعدام»، «نعره طوفان»، «قصه شب یلدا»، «نسل شجاعان»، «گرفتار»، «شکوه قهرمان»، «رابطه»، «من هم گریه کردم»، «دنیای پوشالی»، «مرد روز»، «هنگامه»، «جهنم سفید»، «ببر مازندران»، «طوفان نوح»، «سوغات فرنگ»، «شهر شراب»، «طاهر»، «خیالاتی»، «من شوهر میخوام»، «حقه بازان»، «گنجینه سلیمان»، «شوخی نکن دلخور می‌شم» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نیلوفر

آخرین مشارکت های کاربران