بیوگرافی کامل واهاک وارطانیان

متن کامل بیوگرافی واهاک وارطانیان

«واهاک وارطانیان» در آثاری همچون «رسوایی»، «سکه دورو»، «گل‌آقا»، «کشتی نوح»، «دختر ولگرد»، «چهارراه حوادث»، «بر باد رفته»، «خانوم‌ خانوما»، «مردی از جنوب شهر»، «آفتاب مهتاب»، «پسر زاینده‌رود»، «دنیای آبی»، «مرد سرگردان»، «قانون زندگی»، «جدال به‌خاطر عشق»، «ترس و تاریکی»، «فرشته‌ای در خانه من»، «گربه وحشی»، «آخرین گذرگاه»، «ورپریده»، «طلای سفید»، «پیمان / پیمان دوستی»، «در جست‌و‌جوی داماد»، «قاصد بهشت»، «شانس عشق تصادف»، «طوفان در شهر ما»، «ماجرای عجیب»، «دختری از شیراز»، «گل‌نسا»، «بازگشت»، «هاشم‌خان»، «ماجرای زندگی» به عنوان «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «عکاس»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی واهاک وارطانیان

«واهاک وارطانیان» در آثاری همچون «رسوایی»، «سکه دورو»، «گل‌آقا»، «کشتی نوح»، «دختر ولگرد»، «چهارراه حوادث»، «بر باد رفته»، «خانوم‌ خانوما»، «مردی از جنوب شهر»، «آفتاب مهتاب»، «پسر زاینده‌رود»، «دنیای آبی»، «مرد سرگردان»، «قانون زندگی»، «جدال به‌خاطر عشق»، «ترس و تاریکی»، «فرشته‌ای در خانه من»، «گربه وحشی»، «آخرین گذرگاه»، «ورپریده»، «طلای سفید»، «پیمان / پیمان دوستی»، «در جست‌و‌جوی داماد»، «قاصد بهشت»، «شانس عشق تصادف»، «طوفان در شهر ما»، «ماجرای عجیب»، «دختری از شیراز»، «گل‌نسا»، «بازگشت»، «هاشم‌خان»، «ماجرای زندگی» به عنوان «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «عکاس»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های واهاک وارطانیان

آخرین مشارکت های کاربران