بیوگرافی کامل بهرام وطن پرست

متن کامل بیوگرافی بهرام وطن پرست

«بهرام وطن پرست» در آثاری همچون «هوس»، «سلام بر عشق»، «تازه عروس»، «فری دست قشنگ»، «جانی و تپل»، «شهر شراب»، «پاک‌باخته»، «خداحافظ کوچولو»، «دزد سوم»، «فاصله»، «شورش»، «آقای جاهل»، «زن باکره»، «ابرمرد»، «تپلی»، «خانواده سرکار غضنفر»، «جای امن» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهرام وطن پرست

«بهرام وطن پرست» در آثاری همچون «هوس»، «سلام بر عشق»، «تازه عروس»، «فری دست قشنگ»، «جانی و تپل»، «شهر شراب»، «پاک‌باخته»، «خداحافظ کوچولو»، «دزد سوم»، «فاصله»، «شورش»، «آقای جاهل»، «زن باکره»، «ابرمرد»، «تپلی»، «خانواده سرکار غضنفر»، «جای امن» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهرام وطن پرست

آخرین مشارکت های کاربران