بیوگرافی کامل ویکتوریا

متن کامل بیوگرافی ویکتوریا

« ویکتوریا» در آثاری همچون «شب عروسی»، «دختر ظالم بلا»، «باباکرم»، «یاقوت سه چشم»، «ارادتمند شما عزراییل»، «پسر زاینده‌رود»، «لیلی و مجنون»، «جوانی هم عالمی دارد»، «معجزه قلب‌ها»، «عشق کولی»، «قاتلین هم میگریند»، «مالک دوزخ»، «زن وحشی وحشی»، «جنجال پول»، «سلطان قلبها»، «سرسام»، «ببر کوهستان»، «دنیای پول»، «اشک یتیم»، «ببر رینگ»، «چهار تا شیطون»، «کمینگاه شیطان»، «تار عنکبوت»، «سوداگران مرگ»، «انتقام روح» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ویکتوریا

« ویکتوریا» در آثاری همچون «شب عروسی»، «دختر ظالم بلا»، «باباکرم»، «یاقوت سه چشم»، «ارادتمند شما عزراییل»، «پسر زاینده‌رود»، «لیلی و مجنون»، «جوانی هم عالمی دارد»، «معجزه قلب‌ها»، «عشق کولی»، «قاتلین هم میگریند»، «مالک دوزخ»، «زن وحشی وحشی»، «جنجال پول»، «سلطان قلبها»، «سرسام»، «ببر کوهستان»، «دنیای پول»، «اشک یتیم»، «ببر رینگ»، «چهار تا شیطون»، «کمینگاه شیطان»، «تار عنکبوت»، «سوداگران مرگ»، «انتقام روح» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ویکتوریا