بیوگرافی کامل زکریا هاشمی

متن کامل بیوگرافی زکریا هاشمی

«زکریا هاشمی» در آثاری همچون «جوانمرد»، «پایگاه جهنمی»، «ریشه در خون»، «طوطی»، «حکم تیر»، «شارلوت به بازارچه می آید»، «هم‌خون»، «تعصب»، «کنیز»، «تعقیب تا جهنم»، «دشمن»، «تپلی»، «خداحافظ رفیق»، «تک تازان صحرا»، «الماس 33»، «خشت و آینه»، «شب قوزی»، «دندان افعی»، «عروس کدومه؟»، «جنوب شهر / رقابت در شهر»، «رستم دستان و بیژن و منیژه»، «بهلول (دیوانه عاقل)»، «یعقوب لیث»، «شب‌نشینی در جهنم»، «زن باکره»، «سه قاپ» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی زکریا هاشمی

«زکریا هاشمی» در آثاری همچون «جوانمرد»، «پایگاه جهنمی»، «ریشه در خون»، «طوطی»، «حکم تیر»، «شارلوت به بازارچه می آید»، «هم‌خون»، «تعصب»، «کنیز»، «تعقیب تا جهنم»، «دشمن»، «تپلی»، «خداحافظ رفیق»، «تک تازان صحرا»، «الماس 33»، «خشت و آینه»، «شب قوزی»، «دندان افعی»، «عروس کدومه؟»، «جنوب شهر / رقابت در شهر»، «رستم دستان و بیژن و منیژه»، «بهلول (دیوانه عاقل)»، «یعقوب لیث»، «شب‌نشینی در جهنم»، «زن باکره»، «سه قاپ» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

جوایز زکریا هاشمی
جوایز زکریا هاشمی
جوایز زکریا هاشمی
زکریا هاشمی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های زکریا هاشمی

آخرین مشارکت های کاربران