بیوگرافی کامل هاله

متن کامل بیوگرافی هاله

« هاله» در آثاری همچون «ساقی»، «هیچکی بابا نمی‌شه»، «خاتون»، «ستیز»، «پیش‌کسوت»، «پاک‌باخته»، «سارق»، «مجازات»، «مواظب کلات باش»، «تهمت»، «بنده خدا»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «مهدی فرنگی»، «دل خودش می‌خواد»، «مردها و نامردها»، «پاپوش»، «گریز از مرگ»، «آقای جاهل»، «جوانی هم عالمی دارد»، «قلب‌های طلایی»، «دنیای پر امید»، «جدایی»، «شکوه قهرمان»، «دنیای پوشالی»، «بر آسمان نوشته»، «قربانی هوس»، «دلهره» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هاله

« هاله» در آثاری همچون «ساقی»، «هیچکی بابا نمی‌شه»، «خاتون»، «ستیز»، «پیش‌کسوت»، «پاک‌باخته»، «سارق»، «مجازات»، «مواظب کلات باش»، «تهمت»، «بنده خدا»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «مهدی فرنگی»، «دل خودش می‌خواد»، «مردها و نامردها»، «پاپوش»، «گریز از مرگ»، «آقای جاهل»، «جوانی هم عالمی دارد»، «قلب‌های طلایی»، «دنیای پر امید»، «جدایی»، «شکوه قهرمان»، «دنیای پوشالی»، «بر آسمان نوشته»، «قربانی هوس»، «دلهره» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هاله