بیوگرافی کامل هلن

متن کامل بیوگرافی هلن

« هلن» در آثاری همچون «آفتاب مهتاب»، «من هم گریه کردم»، «دختر کوهستان»، «آدمک» به عنوان «بازیگر»، «عکاس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هلن

« هلن» در آثاری همچون «آفتاب مهتاب»، «من هم گریه کردم»، «دختر کوهستان»، «آدمک» به عنوان «بازیگر»، «عکاس» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1349
0.0
1347
0.0
1342
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1350
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هلن