بیوگرافی کامل هنگامه

متن کامل بیوگرافی هنگامه

« هنگامه» در آثاری همچون «تشنه باران»، «مبارزی در نیمه‌راه / شب بازیگران»، «سرخپوست‌ها»، «حق و ناحق»، «فریاد زیر آب»، «صبح خاکستر»، «هم‌راهان»، «اشک رقاصه»، «در شهر خبری نیست»، «خان‌نایب»، «غیرت»، «ولی‌نعمت»، «تنها حامی»، «بت‌شکن»، «رابطه جوانی»، «پاک‌باخته»، «شرف»، «شاهرگ»، «کندو»، «زیبای پررو»، «چشمان بسته»، «فاصله»، «شکست‌ناپذیر»، «موسرخه»، «ماجراجویان خشن»، «مواظب کلات باش»، «آب توبه»، «شرور»، «باجناق»، «قدیر»، «کلید رمز»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «میخک سفید»، «قلاب»، «تعطیلات داش‌ اسمال»، «پهلوان پهلوانان»، «هنگامه»، «در جستجوی تبهکاران»، «شهر فرنگ»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هنگامه

« هنگامه» در آثاری همچون «تشنه باران»، «مبارزی در نیمه‌راه / شب بازیگران»، «سرخپوست‌ها»، «حق و ناحق»، «فریاد زیر آب»، «صبح خاکستر»، «هم‌راهان»، «اشک رقاصه»، «در شهر خبری نیست»، «خان‌نایب»، «غیرت»، «ولی‌نعمت»، «تنها حامی»، «بت‌شکن»، «رابطه جوانی»، «پاک‌باخته»، «شرف»، «شاهرگ»، «کندو»، «زیبای پررو»، «چشمان بسته»، «فاصله»، «شکست‌ناپذیر»، «موسرخه»، «ماجراجویان خشن»، «مواظب کلات باش»، «آب توبه»، «شرور»، «باجناق»، «قدیر»، «کلید رمز»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «میخک سفید»، «قلاب»، «تعطیلات داش‌ اسمال»، «پهلوان پهلوانان»، «هنگامه»، «در جستجوی تبهکاران»، «شهر فرنگ»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هنگامه