بیوگرافی کامل هنگامه

متن کامل بیوگرافی هنگامه

« هنگامه» در آثاری همچون «تشنه باران»، «مبارزی در نیمه‌راه / شب بازیگران»، «سرخپوست‌ها»، «حق و ناحق»، «صبح خاکستر»، «هم‌راهان»، «اشک رقاصه»، «در شهر خبری نیست»، «خان‌نایب»، «فریاد زیر آب»، «غیرت»، «ولی‌نعمت»، «تنها حامی»، «بت‌شکن»، «رابطه جوانی»، «پاک‌باخته»، «کندو»، «زیبای پررو»، «چشمان بسته»، «شرف»، «شاهرگ»، «فاصله»، «موسرخه»، «ماجراجویان خشن»، «مواظب کلات باش»، «آب توبه»، «شکست‌ناپذیر»، «شرور»، «باجناق»، «کلید رمز»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «میخک سفید»، «قدیر»، «قلاب»، «پهلوان پهلوانان»، «تعطیلات داش‌ اسمال»، «هنگامه»، «در جستجوی تبهکاران»، «شهر فرنگ»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هنگامه

« هنگامه» در آثاری همچون «تشنه باران»، «مبارزی در نیمه‌راه / شب بازیگران»، «سرخپوست‌ها»، «حق و ناحق»، «صبح خاکستر»، «هم‌راهان»، «اشک رقاصه»، «در شهر خبری نیست»، «خان‌نایب»، «فریاد زیر آب»، «غیرت»، «ولی‌نعمت»، «تنها حامی»، «بت‌شکن»، «رابطه جوانی»، «پاک‌باخته»، «کندو»، «زیبای پررو»، «چشمان بسته»، «شرف»، «شاهرگ»، «فاصله»، «موسرخه»، «ماجراجویان خشن»، «مواظب کلات باش»، «آب توبه»، «شکست‌ناپذیر»، «شرور»، «باجناق»، «کلید رمز»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «میخک سفید»، «قدیر»، «قلاب»، «پهلوان پهلوانان»، «تعطیلات داش‌ اسمال»، «هنگامه»، «در جستجوی تبهکاران»، «شهر فرنگ»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هنگامه