بیوگرافی کامل هنگامه

متن کامل بیوگرافی هنگامه

« هنگامه» در آثاری همچون «مبارزی در نیمه‌راه / شب بازیگران»، «سرخپوست‌ها»، «حق و ناحق»، «تشنه باران»، «هم‌راهان»، «اشک رقاصه»، «در شهر خبری نیست»، «خان‌نایب»، «فریاد زیر آب»، «صبح خاکستر»، «ولی‌نعمت»، «تنها حامی»، «بت‌شکن»، «رابطه جوانی»، «غیرت»، «پاک‌باخته»، «کندو»، «زیبای پررو»، «چشمان بسته»، «شرف»، «شاهرگ»، «فاصله»، «موسرخه»، «ماجراجویان خشن»، «مواظب کلات باش»، «آب توبه»، «شکست‌ناپذیر»، «شرور»، «باجناق»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «میخک سفید»، «قدیر»، «کلید رمز»، «قلاب»، «پهلوان پهلوانان»، «تعطیلات داش‌ اسمال»، «هنگامه»، «در جستجوی تبهکاران»، «شهر فرنگ»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هنگامه

« هنگامه» در آثاری همچون «مبارزی در نیمه‌راه / شب بازیگران»، «سرخپوست‌ها»، «حق و ناحق»، «تشنه باران»، «هم‌راهان»، «اشک رقاصه»، «در شهر خبری نیست»، «خان‌نایب»، «فریاد زیر آب»، «صبح خاکستر»، «ولی‌نعمت»، «تنها حامی»، «بت‌شکن»، «رابطه جوانی»، «غیرت»، «پاک‌باخته»، «کندو»، «زیبای پررو»، «چشمان بسته»، «شرف»، «شاهرگ»، «فاصله»، «موسرخه»، «ماجراجویان خشن»، «مواظب کلات باش»، «آب توبه»، «شکست‌ناپذیر»، «شرور»، «باجناق»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «میخک سفید»، «قدیر»، «کلید رمز»، «قلاب»، «پهلوان پهلوانان»، «تعطیلات داش‌ اسمال»، «هنگامه»، «در جستجوی تبهکاران»، «شهر فرنگ»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هنگامه