بیوگرافی کامل هنگامه

متن کامل بیوگرافی هنگامه

« هنگامه» در آثاری همچون «سرخپوست‌ها»، «حق و ناحق»، «تشنه باران»، «مبارزی در نیمه‌راه / شب بازیگران»، «خان‌نایب»، «فریاد زیر آب»، «صبح خاکستر»، «هم‌راهان»، «اشک رقاصه»، «در شهر خبری نیست»، «تنها حامی»، «بت‌شکن»، «رابطه جوانی»، «غیرت»، «ولی‌نعمت»، «پاک‌باخته»، «شرف»، «شاهرگ»، «کندو»، «زیبای پررو»، «چشمان بسته»، «فاصله»، «مواظب کلات باش»، «آب توبه»، «شکست‌ناپذیر»، «موسرخه»، «ماجراجویان خشن»، «شرور»، «باجناق»، «قدیر»، «کلید رمز»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «میخک سفید»، «قلاب»، «پهلوان پهلوانان»، «تعطیلات داش‌ اسمال»، «هنگامه»، «شهر فرنگ»، «در جستجوی تبهکاران»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هنگامه

« هنگامه» در آثاری همچون «سرخپوست‌ها»، «حق و ناحق»، «تشنه باران»، «مبارزی در نیمه‌راه / شب بازیگران»، «خان‌نایب»، «فریاد زیر آب»، «صبح خاکستر»، «هم‌راهان»، «اشک رقاصه»، «در شهر خبری نیست»، «تنها حامی»، «بت‌شکن»، «رابطه جوانی»، «غیرت»، «ولی‌نعمت»، «پاک‌باخته»، «شرف»، «شاهرگ»، «کندو»، «زیبای پررو»، «چشمان بسته»، «فاصله»، «مواظب کلات باش»، «آب توبه»، «شکست‌ناپذیر»، «موسرخه»، «ماجراجویان خشن»، «شرور»، «باجناق»، «قدیر»، «کلید رمز»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «میخک سفید»، «قلاب»، «پهلوان پهلوانان»، «تعطیلات داش‌ اسمال»، «هنگامه»، «شهر فرنگ»، «در جستجوی تبهکاران»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هنگامه