بیوگرافی کامل یاربهمن

متن کامل بیوگرافی یاربهمن

« یاربهمن» در آثاری همچون «دشت سرخ»، «ضربت»، «ببر رینگ»، «دلهره»، «یک قدم تا مرگ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یاربهمن

« یاربهمن» در آثاری همچون «دشت سرخ»، «ضربت»، «ببر رینگ»، «دلهره»، «یک قدم تا مرگ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1347
0.0
1343
7.0
1343
0.0
1341
0.0
1340
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یاربهمن