بیوگرافی کامل رضا یاقوتی

متن کامل بیوگرافی رضا یاقوتی

«رضا یاقوتی» در آثاری همچون «حماسه دره شیلر»، «بهار»، «خاک و خون»، «عصیانگران»، «کرکس‌ها می‌میرند»، «مرثیه»، «خاتون»، «میراث»، «ولی‌نعمت»، «سه نفر روی خط»، «غریبه و مه»، «کلاه نمدی»، «عروس دهکده»، «فرشته وحشی»، «چشم به‌راه»، «نردبان ترقی»، «خورشید می‌درخشد»، «صفرعلی»، «مسافری از بهشت»، «لاله آتشین»، «آفت زندگی یا مرفین»، «عروس فرنگی»، «آسمون جل» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدوین»، «متصدی برق» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا یاقوتی

«رضا یاقوتی» در آثاری همچون «حماسه دره شیلر»، «بهار»، «خاک و خون»، «عصیانگران»، «کرکس‌ها می‌میرند»، «مرثیه»، «خاتون»، «میراث»، «ولی‌نعمت»، «سه نفر روی خط»، «غریبه و مه»، «کلاه نمدی»، «عروس دهکده»، «فرشته وحشی»، «چشم به‌راه»، «نردبان ترقی»، «خورشید می‌درخشد»، «صفرعلی»، «مسافری از بهشت»، «لاله آتشین»، «آفت زندگی یا مرفین»، «عروس فرنگی»، «آسمون جل» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدوین»، «متصدی برق» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1339
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1342
0.0
1341
0.0
1341
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1339
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1343
0.0
1338
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا یاقوتی