بیوگرافی کامل بهادر یگانه

متن کامل بیوگرافی بهادر یگانه

«بهادر یگانه» در آثاری همچون «دختر فال‌گیر» به عنوان «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهادر یگانه

«بهادر یگانه» در آثاری همچون «دختر فال‌گیر» به عنوان «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1351
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهادر یگانه