بیوگرافی کامل پویان شعله‌ور

متن کامل بیوگرافی پویان شعله‌ور

«پویان شعله‌ور» در آثاری همچون «روتوش»، «گسل»، «کاور»، «رورانس»، «ماچ سینمایی»، «هزار و ده شب»، «بدل»، «سایه فیل»، «مثل بچه آدم»، «مادرم ملکه»، «کله‌ سرخ»، «آگهی فروش»، «دختری در میان اتاق»، «قیچی»، «قمارباز»، «گزارشی درباره مینا»، «هزارتو» به عنوان «سرمایه‌گذار»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پویان شعله‌ور

«پویان شعله‌ور» در آثاری همچون «روتوش»، «گسل»، «کاور»، «رورانس»، «ماچ سینمایی»، «هزار و ده شب»، «بدل»، «سایه فیل»، «مثل بچه آدم»، «مادرم ملکه»، «کله‌ سرخ»، «آگهی فروش»، «دختری در میان اتاق»، «قیچی»، «قمارباز»، «گزارشی درباره مینا»، «هزارتو» به عنوان «سرمایه‌گذار»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

جوایز پویان شعله‌ور
جوایز پویان شعله‌ور
جوایز پویان شعله‌ور
پویان شعله‌ور در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
آماده اکران
0.0
آماده اکران
0.0
آماده اکران
0.0
1397
0.0
1397
0.0
1397
7.0
1396
0.0
1396
0.0
1395
6.9
1395
7.0
1395
0.0
1395
7.0
1394
7.0
1394
0.0
1394
0.0
1393
0.0
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پویان شعله‌ور

آخرین مشارکت های کاربران