بیوگرافی کامل مجید اسماعیلی‌پارسا

متن کامل بیوگرافی مجید اسماعیلی‌پارسا

«مجید اسماعیلی‌پارسا» در آثاری همچون «جاده»، «گمیچی»، «ماهی سیاه کوچولو»، «اجباری» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید اسماعیلی‌پارسا

«مجید اسماعیلی‌پارسا» در آثاری همچون «جاده»، «گمیچی»، «ماهی سیاه کوچولو»، «اجباری» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

جوایز مجید اسماعیلی‌پارسا
جوایز مجید اسماعیلی‌پارسا
جوایز مجید اسماعیلی‌پارسا
مجید اسماعیلی‌پارسا در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

فیلموگرافی مجید اسماعیلی‌پارسا

(+ اضافه کردن اثر به سوابق مجید اسماعیلی‌پارسا)
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
صدور پروانه ساخت
0.0
1394
5.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1396
0.0
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید اسماعیلی‌پارسا

آخرین مشارکت های کاربران