بیوگرافی کامل ندا جبرائیلی

متن کامل بیوگرافی ندا جبرائیلی

«ندا جبرائیلی» در آثاری همچون «رورانس»، «سبز کله غازی»، «۱۹ اردیبهشت ۹۳»، «مردن در آب مطهر»، «بنفشه آفریقایی»، «کارت پرواز»، «یحیی سکوت نکرد»، «ماهی و گربه»، «قاعده تصادف»، «دونده زمین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ندا جبرائیلی

«ندا جبرائیلی» در آثاری همچون «رورانس»، «سبز کله غازی»، «۱۹ اردیبهشت ۹۳»، «مردن در آب مطهر»، «بنفشه آفریقایی»، «کارت پرواز»، «یحیی سکوت نکرد»، «ماهی و گربه»، «قاعده تصادف»، «دونده زمین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

جوایز ندا جبرائیلی
جوایز ندا جبرائیلی
جوایز ندا جبرائیلی
ندا جبرائیلی در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ندا جبرائیلی

آخرین مشارکت های کاربران