بیوگرافی کامل فرزاد حاتمیان

متن کامل بیوگرافی فرزاد حاتمیان

«فرزاد حاتمیان» در آثاری همچون «دم صبح»، «ترانه کوچک من»، «در کنار هم 2»، «ساخت ایران 2»، «پنچری»، «قهرمانان کوچک»، «دزد و پری 2»، «آژانس ازدواج»، «ماه وش»، «اینجا چراغی روشن است»، «شب یلدا»، «علی و دنی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرزاد حاتمیان

«فرزاد حاتمیان» در آثاری همچون «دم صبح»، «ترانه کوچک من»، «در کنار هم 2»، «ساخت ایران 2»، «پنچری»، «قهرمانان کوچک»، «دزد و پری 2»، «آژانس ازدواج»، «ماه وش»، «اینجا چراغی روشن است»، «شب یلدا»، «علی و دنی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرزاد حاتمیان

آخرین مشارکت های کاربران