بیوگرافی کامل سهیل سلیمی

متن کامل بیوگرافی سهیل سلیمی

«سهیل سلیمی» در آثاری همچون «فرشتگان قصاب»، «سرگشته» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سهیل سلیمی

«سهیل سلیمی» در آثاری همچون «فرشتگان قصاب»، «سرگشته» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سهیل سلیمی