بیوگرافی کامل داود مرتضوی

متن کامل بیوگرافی داود مرتضوی

«داود مرتضوی» در آثاری همچون «پرستاران»، «ربوده شده»، «من»، «طبقه حساس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی داود مرتضوی

«داود مرتضوی» در آثاری همچون «پرستاران»، «ربوده شده»، «من»، «طبقه حساس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1395
6.7
1394
6.9
1394
7.2
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های داود مرتضوی

آخرین مشارکت های کاربران