بیوگرافی کامل بهروز باغبان

متن کامل بیوگرافی بهروز باغبان

«بهروز باغبان» در آثاری همچون «جامه‌دران»، «فصل فراموشی فریبا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهروز باغبان

«بهروز باغبان» در آثاری همچون «جامه‌دران»، «فصل فراموشی فریبا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.3
1393
7.0
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهروز باغبان

آخرین مشارکت های کاربران