بیوگرافی کامل یعقوب جهان‌پور

Yaghoub Jahanpour

متولد: 01 خرداد 1365

متن کامل بیوگرافی یعقوب جهان‌پور

«یعقوب جهان‌پور» در آثاری همچون «خون‌مردگی»، «دیوار به دیوار 2»، «سراسر شب»، «تمرین برای اجرا»، «گینس»، «فرار از اردو»، «خبر خاصی نیست»، «عاشق‌ها ایستاده می‌میرند» به عنوان «فیلمبردار»، «دستیار فیلمبردار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یعقوب جهان‌پور

«یعقوب جهان‌پور» در آثاری همچون «خون‌مردگی»، «دیوار به دیوار 2»، «سراسر شب»، «تمرین برای اجرا»، «گینس»، «فرار از اردو»، «خبر خاصی نیست»، «عاشق‌ها ایستاده می‌میرند» به عنوان «فیلمبردار»، «دستیار فیلمبردار» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یعقوب جهان‌پور

آخرین مشارکت های کاربران