بیوگرافی کامل سام کبودوند

متن کامل بیوگرافی سام کبودوند

«سام کبودوند» در آثاری همچون «پس از آزادی»، «هیات مدیره»، «تاریکی شب روشنایی روز»، «روباه»، «آذر، شهدخت، پرويز و ديگران»، «نیلی تر از مهتاب»، «چ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سام کبودوند

«سام کبودوند» در آثاری همچون «پس از آزادی»، «هیات مدیره»، «تاریکی شب روشنایی روز»، «روباه»، «آذر، شهدخت، پرويز و ديگران»، «نیلی تر از مهتاب»، «چ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سام کبودوند

آخرین مشارکت های کاربران